ARCHITEKTURA JAKO SZTUKA I NAUKA

Architektura jest przy tym tego ro­dzaju sztuką, która nie może się obejść bez nauki. 1 to bez bardzo wielu dyscyplin naukowych, od psychologii i socjo­logii począwszy, poprzez nauki techniczne i ekologię — aż do etyki. Tutaj właśnie, w architekturze, występuje, czy też powinno występować, bardzo ścisłe powiązanie nie tylko sztuki i nauki w ścisłym znaczeniu tego słowa, lecz także sztuki i wyraźnie określonych kryteriów mo­ralnych. „Niewątpliwie architektura — zauważa Piotr Watowski — jest najbardziej humanistyczną dyscypliną ze sztuk, stanowi bowiem organiczną część ludzkiego ży­cia. Dlatego też jest najbardziej komunikatywna”.

Oto mój blog. Miejsce, w którym możesz zagłębić się w świat techniki i zostać na dłużej. Mam nadzieję, że wiedzą, którą się z Tobą podzielę, przyda Ci się i będziesz w stanie wykorzystać ją w codziennym życiu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)