BARDZIEJ ZŁOŻONY PRZYPADEK

Przypadek Swifta okazuje się bardziej złożony, ponieważ ów negatywny punkt widzenia wiąże się z całym jego poglądem na świat, w którym nie ma bodaj wcale wiary w dobre cechy ludzkości. Jest to jeden z nielicznych pisarzy, którzy tworzyli pamflety nie na ludzi, ale na ludzkość. Pod tym względem Swift wydaje się bliski autorom negatywnych utopii XX wieku, które chyba są częściej sprawą świato­poglądu niż maniery pisarskiej.Pisarze tacy jak Orwell czy Huxley skłonni są często protesto­wać przeciwko istniejącemu światu nie mniej gwałtownie od swoich poprzedników. Są równie głęboko przeniknięci niechęcią do kom­promisów i ustępstw, ale nie mają już dawnej wiary. Czują, ze me wolno im akceptować zła, ale nie potrafią się angażować w pro­pagandę dobra, ponieważ wydaje się im ono już to czymś wątpliwym, już to skazanym nieuchronnie na porażkę.

Oto mój blog. Miejsce, w którym możesz zagłębić się w świat techniki i zostać na dłużej. Mam nadzieję, że wiedzą, którą się z Tobą podzielę, przyda Ci się i będziesz w stanie wykorzystać ją w codziennym życiu!