BEZ POTRZEB

Gdyby bowiem potrzeb tych nie było, nikt nie zwróciłby na obraz uwagi. Niewątpliwie system ten za­spokaja pewną potrzebę lub potrzeby jednego człowie­ka — a mianowicie twórcy.Różni artyści w różny sposób pojmują wspomniany wy­żej cel oraz potrzeby. Dla jednych, na przykład dla Ta­deusza Makowskiego  — dzieło sztuki zaspokaja wyłącz­nie ich własne potrzeby, dla innych jest narzędziem wal­ki. „Nie, dzieło sztuki nie jest po to, aby zdobić miesz­kanie — mówił Picasso. Jest narzędziem wojny, natarcia i obrony przed wrogiem” .Nieco inaczej niż z „właściwością” lub „niewłaściwością” jest z „oryginalnością” czy też zbliżonymi nazwami. Tutaj już nie bierze się pod uwagę budzącej spory kwestii celu lub celów, którym ma służyć system zwany obrazem, lecz kwestią różnicy między określonymi i w określony sposób powiązanymi elementami używanymi dotychczas do kon­strukcji danego systemu a tymi, których zaczyna używać twórca oryginalny (twórcy nieoryginalnego na ogół nie nazywamy twórcą).

Oto mój blog. Miejsce, w którym możesz zagłębić się w świat techniki i zostać na dłużej. Mam nadzieję, że wiedzą, którą się z Tobą podzielę, przyda Ci się i będziesz w stanie wykorzystać ją w codziennym życiu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)