Kategoria: Moralność w społeczeństwie

ROZUMIENIE UTOPII

Wskazuje, że to, co obecnie wydaje się jeszcze pozbawionym większego znaczenia marginesem, jutro może stać się dominantą życia zbiorowego. W ten sposób ujawnia ona na przykład niebezpieczeństwa związane z rozwojem techniki i wykorz3‚staniem jej na obszarach innych niż panowanie nad rzeczami.Tak rozumiana utopia negatywna towarzyszyła nierzadko utopiom pozytywnym; była ich podłożem i uzupełnieniem. […]Tak na przykład Rousseau kreśli z jednej strony pozytywną utopię sielskiego życia, z drugiej natomiast daje negatywną utopię w postaci obrazu miasta jako wielkiej pustyni zabijającej autentyczne uczucia ludzkie. Społeczność mądrych koni Houyhnhnmów z czwartej części Podróży Guliwera egzystowała obok społeczności odrażających Jahu- sów, których Swift świadomie upodobnił do ludzi. W Żelaznej stopie Jacka Londona kontrapozycją odległej Republiki Bohaterstwa była pełna koszmarów wizja najbliższej przyszłości. […]

Oto mój blog. Miejsce, w którym możesz zagłębić się w świat techniki i zostać na dłużej. Mam nadzieję, że wiedzą, którą się z Tobą podzielę, przyda Ci się i będziesz w stanie wykorzystać ją w codziennym życiu!

W ŚWIECIE IDEOLOGII

Nie ma w istocie ideologii czy postaw „nihilistycznych” w dosłownym znaczeniu: jeśli nawet odrzuca się „wszystko”, wartością nie kwestionowaną pozostaje nonkonformizm, sprzeciw, bunt, wol­ność. Świat może być zły tylko ze względu na wartości wyznawane przez ludzi, którzy go za zły uważają. Jeżeli negatywna utopia może się „usamodzielnić”, to w tym tylko sensie, że owe wartości pozostają nie uświadomione, utajone lub uznane za nazbyt oczy­wiste, aby je systematycznie wykładać. Czasem wierzy się, co praw­da, w ich nieuchronną zagładę, ale nie zastępuje się ich przecież żadnymi innymi. Sytuacje takie powołują jednak do życia negatyw­ną utopię jako samodzielny, jeśli można tak powiedzieć, gatunek  ideologiczny.

Oto mój blog. Miejsce, w którym możesz zagłębić się w świat techniki i zostać na dłużej. Mam nadzieję, że wiedzą, którą się z Tobą podzielę, przyda Ci się i będziesz w stanie wykorzystać ją w codziennym życiu!

W WIELU UTOPIACH

Ten sam Swift, zdając sprawę z podróży do kraju Balnibarbów, opisuje tamtejszą Akademię, w której uczeni zajmują się przeróżnymi idiotyzmami. Oto jeden stara się wyciągnąć z ogórków promienie słoneczne, drugi — przerabiać kał na pokarmy, trzeci — wytwarzać saletrę z lodu itp. […] W utopii takiej nie chodzi jak w Nowej Atlantydzie Bacona i wielu innych utopiach „naukowych” o pokazanie wyobrażalnych możliwości nauki, lecz o skompromitowanie aktualnego sposobu jej uprawiania. To paszkwil, a nie projekt. Autor nie musi mieć własnej koncepcji nauki, nie musi pokazywać, jaką nauka być powinna. Nie musi nawet tego wiedzieć. Negatywna utopia wymaga jedynie ostrości widzenia sytuacji obecnej. […]

Oto mój blog. Miejsce, w którym możesz zagłębić się w świat techniki i zostać na dłużej. Mam nadzieję, że wiedzą, którą się z Tobą podzielę, przyda Ci się i będziesz w stanie wykorzystać ją w codziennym życiu!

BARDZIEJ ZŁOŻONY PRZYPADEK

Przypadek Swifta okazuje się bardziej złożony, ponieważ ów negatywny punkt widzenia wiąże się z całym jego poglądem na świat, w którym nie ma bodaj wcale wiary w dobre cechy ludzkości. Jest to jeden z nielicznych pisarzy, którzy tworzyli pamflety nie na ludzi, ale na ludzkość. Pod tym względem Swift wydaje się bliski autorom negatywnych utopii XX wieku, które chyba są częściej sprawą świato­poglądu niż maniery pisarskiej.Pisarze tacy jak Orwell czy Huxley skłonni są często protesto­wać przeciwko istniejącemu światu nie mniej gwałtownie od swoich poprzedników. Są równie głęboko przeniknięci niechęcią do kom­promisów i ustępstw, ale nie mają już dawnej wiary. Czują, ze me wolno im akceptować zła, ale nie potrafią się angażować w pro­pagandę dobra, ponieważ wydaje się im ono już to czymś wątpliwym, już to skazanym nieuchronnie na porażkę.

Oto mój blog. Miejsce, w którym możesz zagłębić się w świat techniki i zostać na dłużej. Mam nadzieję, że wiedzą, którą się z Tobą podzielę, przyda Ci się i będziesz w stanie wykorzystać ją w codziennym życiu!