CELE ARCHITEKTURY

Mówiąc o architekturze, nie możemy abstrahować od jej celów. Można powiedzieć, że w różnych epokach archi­tektura miała różne cele. Jest to jednak powiedzenie zbyt ogólne, aby było prawdziwe. Zapewne istniały pewne ce­chy wspólne tych celów, ale też istniały różne dziedziny architektury w różnych epokach: odrębne cele miała ar­chitektura budynków kościelnych, odrębne architektura twierdz czy zamków obronnych, pałaców, budynków mieszkalnych czy użyteczności publicznej, teatrów itd. Cele te należy również rozpatrywać wieloaspektowo, a przede wszystkim z punktu widzenia:kryteriów estetycznych danej epoki;określonych oddziaływań na ludzi, połączonych z kryteriami filozoficznymi i religijnymi danej epoki.

Oto mój blog. Miejsce, w którym możesz zagłębić się w świat techniki i zostać na dłużej. Mam nadzieję, że wiedzą, którą się z Tobą podzielę, przyda Ci się i będziesz w stanie wykorzystać ją w codziennym życiu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)