CELOWE PRZEKSZTAŁCENIE

Innymi słowy, nie jest wykluczone, iż to, co nazywa się potocznie twórczością artystyczną, leży u podstaw wszelkiej twór­czości, zarówno naukowej, jak i twórczości we wszelkich dziedzinach działalności praktycznej.Obecnie wracam do podkreślonej uprzednio różnicy mię­dzy tzw. naukami teoretycznymi a praktycznymi, to zna­czy między tworzeniem systemów odzwierciedlających rze­czywistość a przekształcaniem rzeczywistości.Zadajmy sobie przede wszystkim pytanie następujące: co to znaczy celowo przekształcać rzeczywistość?Przekształcać celowo rzeczywistość to znaczy zmieniać ją tak, aby zmiana ta odpowiadała aktualnym potrzebom czy to zmieniającego, czy też tego lub tych, kto ową zmia­nę zleca, czy też obydwu łącznie.

Oto mój blog. Miejsce, w którym możesz zagłębić się w świat techniki i zostać na dłużej. Mam nadzieję, że wiedzą, którą się z Tobą podzielę, przyda Ci się i będziesz w stanie wykorzystać ją w codziennym życiu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)