DĄŻENIE DO DOBRA

Czyni tak coraz większa liczba ludzi na świecie, gdyż coraz wyraźniej zdają so­bie sprawę z „sytuacji Planety”, w jakiej przyszło im żyć. Jest to sytuacja grożąca zniszczeniem. Powstaje pytanie: czy możliwa jest nie tyle synteza, ile chociaż zbliżenie nauki do sztuki? Czy możliwa jest nauka, która za jedną ze swoich reguł podstawowych uzna nie tylko poprawność metodologiczną i doskonałość warsztatu, lecz również tak ulotną, tak wymykającą się definicjom naukowym kwestię, jak dążenie do piękna dążenie do Dobra? Czy możliwa jest zatem nauka zbli­żona do mądrości? Sądzę, że taka nauka jest możliwa, co więcej, sądzę, że wtedy nastąpi jej pewnego rodzaju synteza ze sztuką; lecz wymaga to chyba kilku pokoleń. Wypada zatem wyrazić nadzieję, że pokolenia te zdołają przetrwać na Ziemi i synteza taka zdąży się dokonać. W tej chwili zresztą obserwujemy już w niektórych dzie­dzinach pierwsze przejawy, nieśmiałe jeszcze, nieporadne, niemniej jednak bardzo wyraźne, zyskujące sobie coraz większą aprobatę ludzi świadomych śmiertelnego zagro­żenia

 

Oto mój blog. Miejsce, w którym możesz zagłębić się w świat techniki i zostać na dłużej. Mam nadzieję, że wiedzą, którą się z Tobą podzielę, przyda Ci się i będziesz w stanie wykorzystać ją w codziennym życiu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)