DOKONYWANIE ISTOTNYCH WYNALAZKÓW

Zatrzymajmy się najpierw na pierwszym sformułowa­niu. Otóż, im liczniejszym kolejnym przekształceniom podlegają pierwotne zasoby przyrody, w tym większym stopniu uznajemy to za coraz dalej idące zmiany i w tym większym też stopniu zmiany te wymagają wiedzy nau­kowej.Przy dokonywaniu tego typu zmian zwykło się mówić o   wynalazkach, odkryciach, pomysłach itd. Obecnie isto­tnych wynalazków dokonywać mogą tylko ludzie mający wiedzę naukową, gdyż kolejne przekształcenia, którym podlegają pierwotne zasoby przyrody, są już bardzo liczne. Przykłady są tak znane, że przytaczanie ich wydaje się zbędne. Co czyni naukowiec z dziedziny praktycznej, konstruu­jmy jeden z mechanizmów nowoczesnego przyrządu po­miarowego?

Oto mój blog. Miejsce, w którym możesz zagłębić się w świat techniki i zostać na dłużej. Mam nadzieję, że wiedzą, którą się z Tobą podzielę, przyda Ci się i będziesz w stanie wykorzystać ją w codziennym życiu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)