DWIE RZECZYWISTOŚCI

Istnieją, jak się wydaje, co najmniej dwie rzeczywistości: rzeczywistość znakowa i rzeczywistość pozaznakowa: Pierwsza — to dziedzina znaków nadawanych celowo przez jednych ludzi, aby oddziaływać na innych. Takimi znakami są: słowa, obrazy, dźwięki i wiele różnego ro­dzaju rzeczy. Słysząc to i widząc, nie musimy myśleć, bo to jest kod znany i zrozumiały, z wyjątkiem oczywiście, gdy słowa pochodzą z obcego języka lub stanowią nie znaną terminologię, a przedmioty należą do innej, nie znanej nam kultury.Nieco inaczej ujmuje tę sferę rzeczywistości Henri van Lier, twierdząc, że to właśnie po II wojnie światowej nie­jako „odkryte” i coraz bardziej rozpowszechnione poję­cie informacji (na którą składają się znaki — J. It.) two­rzy „uniwersalną rzeczywistość, której powszechne prawa łączą wzajem ze sobą maszynę i istotę żywą, kulturę i środowisko” .

Oto mój blog. Miejsce, w którym możesz zagłębić się w świat techniki i zostać na dłużej. Mam nadzieję, że wiedzą, którą się z Tobą podzielę, przyda Ci się i będziesz w stanie wykorzystać ją w codziennym życiu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)