DZIAŁALNOŚĆ ŻYCIOWA

Działalność żywiołowa, czyli pozostawianie poszczegól­nych części poszczególnym grupom do opracowania, nie p zynosi pożądanych rezultatów, zwłaszcza gdy brak łącz nosci między grupami. Zadaniem architektury humanistycznej jest więc możli­wa zmiana istniejących systemów architektonicznych i urbanistycznych w celu rozładowania napięcia. Jest to cel „negatywny”, cel na „nie tak”. Jak zatem? Jakie war­tości naczelne mają wpajać człowiekowi nowe formy, no­we systemy? Dawniej było wiadomo. Dziś każdy z archi­tektów, jak każdy twórca, ma własne indywidualne kry­teria wartości i za pomocą swoich wytworów prsiekazuje swoje myśli.

Oto mój blog. Miejsce, w którym możesz zagłębić się w świat techniki i zostać na dłużej. Mam nadzieję, że wiedzą, którą się z Tobą podzielę, przyda Ci się i będziesz w stanie wykorzystać ją w codziennym życiu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)