IM WIĘCEJ WYPACZONYCH LUDZI

Im zaś więcej ludzi jest wypaczonych, juz zdeformowanych psychicznie przez ahumanistyczne lub antyhumanistyczne otoczenie — tym trudniej stwa­rzać otoczenie człowiekowi sprzyjające. Albowiem kto ma je stwarzać? Gdyż muszą to czynić ludzie niezdeformowani, ludzie, którzy potrafią odczuwać i tworzyć piękno wo­kół siebie, nie zaś myśleć głównie lub przede wszystkim o  władzy i dobrobycie kosztem innych i o zagładzie tych, których nazywają niekiedy swoimi bliźnimi.Być może jest wyjście z tego „zaklętego kręgu”, który możemy również określić prakseologicznie, jak czynił to Tadeusz Kotarbiński, jako „sytuację przymusową jedyne­go wyjścia .

Oto mój blog. Miejsce, w którym możesz zagłębić się w świat techniki i zostać na dłużej. Mam nadzieję, że wiedzą, którą się z Tobą podzielę, przyda Ci się i będziesz w stanie wykorzystać ją w codziennym życiu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)