JAK GOSPODAROWAĆ PRZESTRZENIĄ

Dlaczego wielu ludzi woli obecnie jechać na odpoczy­nek nie do miejscowości takich, jak Zakopane czy Mię­dzyzdroje, nawet nie do Bułgarii lub Jugosławii, tylko na wieś? Przede wszystkim dlatego, że wtedy znajdują się wśród ludzi, którzy nie odczuwają tego napięcia, wśród ludzi pracujących i mieszkających na szerokich przestrze­niach, w stałym kontakcie z przyrodą.Przed architekturą współczesną stają pytania: Jak go­spodarować stale zmniejszającą się przestrzenią? Jakie for­my łagodzenia napięcia stosować w architekturze? Po­przednio zadania te nie stały przed architekturą, teraz trzeba mówić o nich bardzo wyraźnie. Architekt powi­nien, jak się wydaje, rozpatrywać cały system zabudowy kompleksowo to zas pociąga za sobą pewne wymagania.

Oto mój blog. Miejsce, w którym możesz zagłębić się w świat techniki i zostać na dłużej. Mam nadzieję, że wiedzą, którą się z Tobą podzielę, przyda Ci się i będziesz w stanie wykorzystać ją w codziennym życiu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)