KOD W NAUCE

W nauce tworzone są dwa rodzaje systemów: będące odzwierciedleniem, za pomocą takich lub innych znaków, określonego wycinka rzeczywistości, jego struktury, zachodzących w nim zależności itd. (teorie i zawarte w nich prawa naukowe lub zależności); stwarzane z elementów istniejących w rzeczywistości lub ze sprzężonych ze sobą ciągów działań; te systemy jednak z początku tworzone są przeważnie za pomocą znaków.W pierwszym przypadku mamy do czynienia z od­zwierciedleniem rzeczywistości, mniej lub bardziej izo­morficznym w stosunku do niej samej oraz z wyjaśnie­niem jej; w drugim — z przekształceniem rzeczywistości, którym zajmują się głównie tzw. nauki praktyczne i nau­ki techniczne (te ostatnie można zresztą słusznie trakto­wać jako część nauk praktycznych).

Oto mój blog. Miejsce, w którym możesz zagłębić się w świat techniki i zostać na dłużej. Mam nadzieję, że wiedzą, którą się z Tobą podzielę, przyda Ci się i będziesz w stanie wykorzystać ją w codziennym życiu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)