KONSTRUKCJA PSYCHICZNA CZŁOWIEKA

Mówiąc ściślej: wpły­wa lub może wpływać na to, że stają się oni tacy lub inni, że zmieniają się ich postawy, uczucia, dążenia. Two­rząc w ten sposób, człowiek działa właśnie w tej rzeczy­wistości, jaką jest dla niego on sam i inni ludzie. Kon­strukcja psychiczna człowieka jest tego rodzaju, o czym wspomniałem w innej mojej pracy pt. Homo cogitans, iż musi on tworzyć — to znaczy nie może jak gdyby uchronić się od tego, zresztą samo życie zmusza go do ciągłego działania twórczego w „rzeczywistości ludzkiej”.Oczywiście, najbardziej chyba tworzą ludzie wtedy, gdy wychowują. Lecz tutaj zaczyna się .całe zagadnienie bardzo komplikować, albowiem po to, aby dać coś ko­muś, aby pomóc innym w rozwoju — gdyż przecież na tym właśnie polega wychowanie — sam muszę to mieć i sam muszę się rozwijać.

Oto mój blog. Miejsce, w którym możesz zagłębić się w świat techniki i zostać na dłużej. Mam nadzieję, że wiedzą, którą się z Tobą podzielę, przyda Ci się i będziesz w stanie wykorzystać ją w codziennym życiu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)