KRYTERIUM DOBORU ELEMENTÓW

Termin „wyrażać siebie” oznacza zatem wyrażenie w określonym kodzie swojej teorii, która dotyczy konstrukcji rzeczywistości lub różnych jej aspektów. Jedna z istotnych różnic między twórcą w dziedzinie nauki a twórcą w dziedzinie sztuki polega nie tylko na różnicy (w końco­wym stadium) stosowanych kodów i połączonej z tym różnicy szerokości znaczeń, lecz także, w związku z tą ostatnią kwestią, na różnicy w rodzajach sprzężeń zwrot­nych, zachodzących między twórcą teorii a rzeczywisto­ścią.Kryterium doboru elementów i kryterium ich wzajem­nych powiązań w systemie zwanym obrazem — to czy­sto intuicyjne odczucie artysty, przeważnie niemożliwe nawet do wyrażenia za pomocą słów, że przy takim wła­śnie doborze elementów i takich ich powiązaniach (gdyż nie można w pełni zasadnie mówić o zależnościach funkcjo­nalnych) system spełni zadanie, dla którego został stwo­rzony.

Oto mój blog. Miejsce, w którym możesz zagłębić się w świat techniki i zostać na dłużej. Mam nadzieję, że wiedzą, którą się z Tobą podzielę, przyda Ci się i będziesz w stanie wykorzystać ją w codziennym życiu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)