KULTURA POZORÓW

Temu wszystkiemu towarzyszy coś, co George Kennan nazywa „kulturą pozorów”. Choć nikt już nie wierzył w pań­stwową ideologię, nadal uczono jej w szkołach, a miliony ludzi dzień po dniu wystawione były na kwaśny deszcz starzejącej się nowomowy. Zgodzić się trzeba z Kennanem, który pisze: „Kiedy jakiś reżim może istnieć już tylko przez poddanie się szeroko zakrojonej grze pozorów, w której uczestniczy także poddany mu naród, i kiedy sztuczność tych pozorów jest jasna dla obu stron, wówczas jego upadek staje się nieunikniony i prawdopodobnie bliski, choć nikt nie umiałby przewi­dzieć, kiedy i jak to się stanie”. W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych Zachód rozwijał się szybko i wszechstronnie, Wschód zaś dużo wolniej, ale i Zachód, i Wschód szły w tym samym kierunku.

Oto mój blog. Miejsce, w którym możesz zagłębić się w świat techniki i zostać na dłużej. Mam nadzieję, że wiedzą, którą się z Tobą podzielę, przyda Ci się i będziesz w stanie wykorzystać ją w codziennym życiu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)