NADCHODZĄCA EPOKA

Nasuwa się pytanie, czy jest to możliwe? Sądzę, że jest to nie tylko możliwe, lecz konieczne, jeśli mamy żyć na Ziemi dalej nie jako gatunek zdegenerowany i degenerujący się, co w rezulta­cie musi doprowadzić do autodestrukcji, lecz jako gatu­nek rozwijający się w kierunku określonym przez to, co nazywane jest w wielkich systemach religijnych i filozo­ficznych, a także w etyce niezależnej — prawdami wiecz­nymi. Nadchodzi chyba epoka, w której nie jest tak, że można bądź pozwolić sobie na realizację tych prawd, bądź też nie realizować ich. Staje się bowiem coraz bardziej wy­raźnie widoczne, że realizacja owych prawd wiecznych, ściślej zaś — usilne dążenie do ich realizacji jest warun­kiem koniecznym przeżycia ludzi na Ziemi.

Oto mój blog. Miejsce, w którym możesz zagłębić się w świat techniki i zostać na dłużej. Mam nadzieję, że wiedzą, którą się z Tobą podzielę, przyda Ci się i będziesz w stanie wykorzystać ją w codziennym życiu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)