NAUKOWIEC TEORETYCZNY

Mimo iż przekształcanie rzeczywistości, czyli jej zmia­na, opiera się na jej poznaniu, istnieją znaczne różnice między tworzeniem systemów w dziedzinie pierwszej a w dziedzinie drugiej.Naukowiec teoretyczny, tworzący teorię dotyczącą struktury określonego wycinka rzeczywistości, ma pewne cechy wspólne z artystą, wyrażającym za pomocą obrazu, utworu muzycznego lub wiersza swoją teorię na temat rzeczywistości, swój stosunek do niej. Stosunek bowiem czy też postawa artysty do rzeczywistości zakłada impli­cite, jak wspomniałem, określoną teorię (chociaż nie­uświadomioną lub nie w pełni uświadomioną), z której dana postawa wynika. Znając postawę, można w przybli­żeniu określić teorię.

Oto mój blog. Miejsce, w którym możesz zagłębić się w świat techniki i zostać na dłużej. Mam nadzieję, że wiedzą, którą się z Tobą podzielę, przyda Ci się i będziesz w stanie wykorzystać ją w codziennym życiu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)