NIEOBIEKTYWNOŚĆ Z GÓRY

A zatem badanie człowieka (ludzi) przez człowieka jest w pewnym sensie, mimo wszelkich obiektywnych i skru­pulatnych metod badawczych, „z góry nieobiektywne” (biased), i to nawet prawdopodobnie w dość wysokim stopniu. Przekonania badacza (przeważnie nieuświado­mione lub nie w pełni uświadomione) wpływają, jak się wydaje, na wybór badanych przez niego aspektów, na sposób badania, na kierunek, w jakim poszukuje on roz­wiązań. Nie jest mu bynajmniej obojętne, jakie to będzie rozwiązanie, jeśli przeczy ono jego głęboko zakorzenio­nym przekonaniom. Badacz nie jest przecież „aseptyczny” pod tym względem.

Oto mój blog. Miejsce, w którym możesz zagłębić się w świat techniki i zostać na dłużej. Mam nadzieję, że wiedzą, którą się z Tobą podzielę, przyda Ci się i będziesz w stanie wykorzystać ją w codziennym życiu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)