NIEWIELE MIEJSC

Innymi słowy, człowiek niewiele ma miejsc, aby spo­kojnie skupić się, myśląc o całości, jaką stanowi świat, oraz tej bardzo niewielkiej całości, jaką stanowi on sam. Nie uczyni tego przecież w kawiarni ani w klubie, ani w pokoju, w którym pracuje, ani w pokoju, w którym śpi. Miejsca te bowiem nie są do tego przeznaczone. Nie są pomyślane tak, aby zapewnić człowiekowi przerwę w nie­ustannym dopływie bodźców. Są przeznaczone raczej do tego, aby albo uwagę skupiać na wykonywanej pracy, albo na ludziach, z którymi siedzi się razem przy stoliku w klubie, albo też aby uwagę rozpraszać, co stanowi pew­ną formę rozrywki. Współczesna architektura świecka nie stawia nawet po­stulatów dotyczących miejsc, w których człowiek mógłby się skupić w sensie kontemplacyjnym, to znaczy myśleć samotnie lub patrzeć, jak przesuwają się jego myśli. Lecz współcześni ludzie na ogół tego nie czynią lub czynią bar­dzo rzadko, stąd trudno się dziwić brakowi postulatów.

Oto mój blog. Miejsce, w którym możesz zagłębić się w świat techniki i zostać na dłużej. Mam nadzieję, że wiedzą, którą się z Tobą podzielę, przyda Ci się i będziesz w stanie wykorzystać ją w codziennym życiu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)