ODMIENNE ZAINTERESOWANIA

Wykazując, odmiennie niż Gerson, brak zainteresowania tematami historycznymi, Słupski nie lansuje w swych po­glądach przekonania Gersona o przewadze treści nad for­mą. W przeciwieństwie do swego mistrza — pochłoniętego problemami pedagogicznymi, historią i teorią sztuki, tłumaczącego traktat Leonarda da Vinci o malarstwie wypowiadającego się zarówno na temat znawstwa przed­miotu, jak też piszącego broszurkę odkrywającą pod­stawowe dla uczniów malarstwa wiadomości z dziedziny anatomii — Słupski nie zajmuje się teorią sztuki. Nie wypowiada się na temat „wyższości rysunku nad błyskot­kami koloru” , pomimo że do umiejętności rysowania przykiada wielką wagę, postulując nawet prowadzenie nauki rysunku przez odpowiednio wykwalifikowanych nau­czycieli w szkołach ogólnokształcących.

Oto mój blog. Miejsce, w którym możesz zagłębić się w świat techniki i zostać na dłużej. Mam nadzieję, że wiedzą, którą się z Tobą podzielę, przyda Ci się i będziesz w stanie wykorzystać ją w codziennym życiu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)