ODRZUCENIE ŚWIADOME LUB NIE

Odrzucając świadomie lub nieświadomie religie i dys­kryminując ją w oczach ludzi w imię nauki, zdyskrymi- nowano jednocześnie podstawowe kryteria wartości zarazem w relign, a stanowiące — jak już wspomniałem — kryteria wartości społecznej, nie religijnej,  mające mc wspolnego z wiarą lub niewiarą w istnienie siły nad­przyrodzonej. Są one aktualne dzisiaj tak, jak były aktual­ne poprzednio. Zmieniły się bowiem znacznie stosunki spo­łeczne, organizacje i stopień złożoności społeczeństw od dwóch czy nawet czterech tysięcy lat (mam na myśli rów­nież dyrektywy formułowane przez religie Wschodu.

Oto mój blog. Miejsce, w którym możesz zagłębić się w świat techniki i zostać na dłużej. Mam nadzieję, że wiedzą, którą się z Tobą podzielę, przyda Ci się i będziesz w stanie wykorzystać ją w codziennym życiu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)