OTWARCIE DROGI MARZENIOM

Charak­terystyczne jest również to, że rozkwit literatury fantastyczno-nauko­wej nie jest w żadnym razie tożsamy z renesansem utopii społecznej Nie znaczy to wszakże, że czas pozytywnych utopii się skończy . Utopie takie ciągle powstają, a negatywne utopie, być może, użyzniają nawet grunt pod ich uprawę. Świadomość zła otwiera dro­gę marzeniom, choćby nawet ci, którzy zło ukazują, me byli do marzeń zdolni. Gdyby nie negatywna utopia atomowej zag ady ludzkości, kto wie, czy takiego znaczenia nabrałaby największa utopia naszych czasów: utopia świata bez wojen? Tak więc powta­rzam: nie trzeba wznosić muru między utopią pozytywną a utopią negatywną.

Oto mój blog. Miejsce, w którym możesz zagłębić się w świat techniki i zostać na dłużej. Mam nadzieję, że wiedzą, którą się z Tobą podzielę, przyda Ci się i będziesz w stanie wykorzystać ją w codziennym życiu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)