PODOBNA RÓŻNORODNOŚĆ

Podobną różnorodność obser­wujemy współcześnie w kierunkach filozofii czy malar­stwa. Słowem — architektura w swoich poszczególnych dziedzinach, tak jak i sztuka, filozofia, muzyka, w tej chwili nie ma tak jednolitego piętna, jak dawniej. Warto zastanowić się, co jest celem współczesnej archi­tektury w różnych dziedzinach, zarówno w tworzeniu bu­dynków użyteczności publicznej, jak i mieszkalnych? Moż­na to wywnioskować przede wszystkim na podstawie ob­serwacji. Istnieją kryteria estetyczne „zawarte” w różnych budynkach oraz, oczywiście, kryteria funkcjonalne. Są one jednak inne współcześnie niż poprzednio, inne nawet niż pięćdziesiąt lat temu, a łączą się bardzo ściśle z pew­nymi aspektami psychiki człowieka, jego reakcjami na określane oddziaływanie środowiska.

Oto mój blog. Miejsce, w którym możesz zagłębić się w świat techniki i zostać na dłużej. Mam nadzieję, że wiedzą, którą się z Tobą podzielę, przyda Ci się i będziesz w stanie wykorzystać ją w codziennym życiu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)