PORTRETY FELIKSA SŁUPSKIEGO

Niezachowanie wielu portretów malowanych przez artystę oraz trudności w identyfikacji i datowaniu tych, które znane są z fotografii, utrudnia bezbłędne wyodrębnienie poszczególnych faz jego twórczości oraz właściwe zakwa­lifikowanie do nich pewnych obrazów. Na podstawie ma­teriału będącego do dyspozycji wymienić można jednak kilka okresów, które różni zarówno czas, w którym po­wstawały należące do nich prace, jak i zmieniająca się technika, wreszcie wybór modela. Okres najbardziej orygi­nalnej twórczości malarza, będący jeszcze kontynuacją do­świadczeń paryskich i cechujący się poszukiwaniami lu- ministycznymi, trwa do około 1912 roku, po nim następuje faza miniatur zamykająca się około roku 1917, wreszcie nadchodzi ostatnia, najmniej owocna artystycznie faza portretów konwencjonalnych, pokrywająca się ze wzmożoną działalnością pedagogiczną oraz aktywnością w To­warzystwie Zachęty Sztuk Pięknych.

Oto mój blog. Miejsce, w którym możesz zagłębić się w świat techniki i zostać na dłużej. Mam nadzieję, że wiedzą, którą się z Tobą podzielę, przyda Ci się i będziesz w stanie wykorzystać ją w codziennym życiu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)