POWODUJĄCE CZYNNIKI

To po­dobieństwo nie zakłada, oczywiście, że muszę z tego po­wodu mieć do niego sympatię, ale to już inne zagadnie­nie, o wiele głębsze.Czynniki powodujące powstawanie sympatii człowieka dla człowieka są złożone i różnorodne. Jednym z tych czynników jest organizacja społeczna i różne jej aspekty sprawiające, że ludzie czują do siebie sympatię lub wro­gość, drugim — organizacja przestrzenna, którą zajmuję się tutaj i którą tworzy architektury i urbanistyka.Rozpatrzmy ów drugi podsystem zastrzegając, że nawet przy doskonałej organizacji przestrzennej — jeśli organi­zacja społeczna będzie niedoskonała pod omawianym względem nie osiągnie się celu lub osiągnie się go je­dynie w niewielkiej mierze.

Oto mój blog. Miejsce, w którym możesz zagłębić się w świat techniki i zostać na dłużej. Mam nadzieję, że wiedzą, którą się z Tobą podzielę, przyda Ci się i będziesz w stanie wykorzystać ją w codziennym życiu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)