POWSZECHNIE WIADOMY FAKT

Na zakończenie wypada chyba stwierdzić fakt znany powszechnie, dość oczywisty. Wielu ludzi niejako odwra­ca się od nauki, służącej „niedobrej władzy”, niosącej zagładę i degenerację człowiekowi. Zwraca się natomiast, niemal instynktownym odruchem obronnym, starając się ratować samych siebie — w kierunku sztuki niosącej pięk­no. Nie tylko w kierunku sztuki w ścisłym rozumieniu tego słowa, sztuki sensu stricto — zwracają się także ku odczuwaniu piękna i odkrywaniu piękna w rzeczach oży­wionych i nieożywionych, stworzonych przez Naturę, jak twierdzą jedni, lub Boga, jak wierzą inni. Tak więc — a wynika to z tego, co starałem się wykazać powyżej —ludzie ci zwracają się również niemal instynktownie, w odruchu samoobrony, ku Dobru.

Oto mój blog. Miejsce, w którym możesz zagłębić się w świat techniki i zostać na dłużej. Mam nadzieję, że wiedzą, którą się z Tobą podzielę, przyda Ci się i będziesz w stanie wykorzystać ją w codziennym życiu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)