PRZEKAZYWANE WARTOŚCI

Jakie wartości mają być przekazywane? Jest to oczy­wiście zależne od uznawanych naczelnych kryteriów war­tości.Rozpatrzmy tę kwestię z punktu widzenia populaicji pla­nety. Wydaje się, że z tego punktu widzenia naczelnym kryterium wartości jest to kryterium, które zostało wy­mienione na początku tego eseju jako podstawowy aspekt humanizmu. Podaję powody:Sympatia jest katalizatorem w stosunkach między ludźmi. Dzięki niej minimalizuje się konflikty między- osobnicze i międzygrupowe. Oszczędzona energii może być użyta dla zagospodarowania planety, konieczna jest dla organizacji życia, stworzy możliwość rozwoju ludzi, uchro­nienia ich od głodu. Energia pochłaniana przez konflikty międzyludzkie i międzygrupowe jest prawdopodobnie bar­dzo duża.

Oto mój blog. Miejsce, w którym możesz zagłębić się w świat techniki i zostać na dłużej. Mam nadzieję, że wiedzą, którą się z Tobą podzielę, przyda Ci się i będziesz w stanie wykorzystać ją w codziennym życiu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)