PRZY ROZWIĄZYWANIU ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW

Dlatego badacz przy rozwiązywaniu dowolnych problemów naukowych, nawet tych, na które społeczeństwo mogłoby patrzeć z dezaprobatą, w zasa­dzie może nie doznawać moralnych niepokojów, ponieważ dążenie ku prawdzie samo w sobie jest dla niego najwyższym celem. Na skrzyżowaniu tych często różnych celów, jakie stawia przed nauką społeczeństwo i jakie wytycza sobie badacz, możliwe jest tworzenie się sytuacji konfliktowych, szczególnie wówczas, kiedy uczo­ny pochłonięty tropieniem prawdy przestaje zastanawiać się; nad ewentualnymi społecznymi skutkami swoich badań. W tej sytuacji szczególną rolę zaczyna odgrywać uważne zainteresowanie społeczno­ści sprawami prowadzonych i projektowanych badań naukowych.

Oto mój blog. Miejsce, w którym możesz zagłębić się w świat techniki i zostać na dłużej. Mam nadzieję, że wiedzą, którą się z Tobą podzielę, przyda Ci się i będziesz w stanie wykorzystać ją w codziennym życiu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)