PUNKT WIDZENIA FILOZOFII

Owszem, analiza Ewangelii z punktu widzenia świeckiego i jako dzieła mającego wartość nie tylko religijną podejmowana była niejednokrotnie, a nurt ten rozpoczęli w połowie XIX wie­ku Fryderyk Dawid Strauss i Ludwik Feuerbach. Współ­cześnie Ewangelia była także analizowana z punktu wi­dzenia filozofii marksistowskiej . Czyniono również anali­zy porównawcze, dokonywane między innymi przez zaj­mującego się egzystencjonalną interpretacją Nowego Te­stamentu Rudolfa Bultmanna i jego uczniów.Nie zauważono, iż po to, aby dostrzec, że wzajemna sympatia między ludźmi stanowi dyrektywę prakseolo- giczną sprawnego funkcjonowania społeczeństwa i spo­łeczeństw, iz po to, aby dostrzec, że pewien stopień tzw pokory lub brak pewnego stopnia tzw. pychy stanowi podstawową dyrektywę prakseologiczną funkcjonowania człowieka i jego zdrowia psychicznego,

Oto mój blog. Miejsce, w którym możesz zagłębić się w świat techniki i zostać na dłużej. Mam nadzieję, że wiedzą, którą się z Tobą podzielę, przyda Ci się i będziesz w stanie wykorzystać ją w codziennym życiu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)