RESTRYKCJE I DYREKTYWY

Restrykcje i dy­rektywy właściwe całej nauce oraz jego dziedzinie nie pozwalają mu tworzyć w ten sposób, jak czyni to artysta. Jeśli nie zobaczy on chociażby w zarysach pewnej całości,, do której stworzenia dąży, nie będzie w stanie nawet sfor­mułować problemu. Stąd też bardzo prawdopodobne, iż rzeczywiście twórczy naukowiec, zwłaszcza w początko­wych stadiach rozpracowywania problemu, operuje ko­dami szerszymi i dopiero potem przekłada je na kod właściwy jego dziedzinie. W przeciwnym przypadku, jak się wydaje, nie mógłby dojrzeć całości. Wydaje się także, iż w początkowych stadiach formowania systemu nie wprowadza on tylu restrykcji i dyrektyw, ile wymaga te­go jego dyscyplina, lecz czyni to dopiero później.

Oto mój blog. Miejsce, w którym możesz zagłębić się w świat techniki i zostać na dłużej. Mam nadzieję, że wiedzą, którą się z Tobą podzielę, przyda Ci się i będziesz w stanie wykorzystać ją w codziennym życiu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)