ROZBRAT NAUKI ZE SZTUKĄ

Rozbrat nauki ze sztuką jest, jak się wydaje, błędem; w tym sensie, iż jest to postępowanie niezgodne z „rze­czywistością psychiczną” człowieka, a zatem z koniecz­ności prowadzi do szkodliwych rezultatów. „Tylko roz­dzielając rzeczy w istocie do siebie dopasowane i nie­rozłączne — pisał John Dewey — mogła psychologia twierdzić, że naukowcy i filozofowie myślą, podc:zas gdy artyści podążają za swymi uczuciami. Zarówno u jed­nych, jak u drugich, w zakresie i stopniu, w jakim ich pozycje są porównywalne, występuje zemocjonalizowane myślenie, którego substancję stanowią dostrzeżone, uzna­ne znaczenia i idee.

Oto mój blog. Miejsce, w którym możesz zagłębić się w świat techniki i zostać na dłużej. Mam nadzieję, że wiedzą, którą się z Tobą podzielę, przyda Ci się i będziesz w stanie wykorzystać ją w codziennym życiu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)