ROZPATRYWANIE ZAGADNIENIA

Nie chodzi bowiem o to, co jest ludzkie, tylko o to, co się potocznie nazywa słowem „ludzki”, „humanistyczny” itd. Gdybyśmy rozpatrywali zagadnienie, co jest ludzkie, musielibyśmy stwierdzić, że ludzkie, czyli właściwe dzia­łalności człowieka i właściwe jego cechom psychicznym jest zarówno ratowanie życia bliźniego z wielkim poświę­ceniem, jak i manipulowanie owymi bliźnimi dla własnej korzyści czy też masakrowanie setek, tysięcy i setek ty­sięcy owych bliźnich. To wszystko jest ludzkie, to wszyst­ko jest właściwe człowiekowi, to wszystko odzwierciedla się w działaniu człowieka. Słowa „humanistyczny” czy „ludzki” mają jednak w po­tocznym użyciu przeważnie ten ładunek emocjonalny, który określamy słowem: pozytywny.

Oto mój blog. Miejsce, w którym możesz zagłębić się w świat techniki i zostać na dłużej. Mam nadzieję, że wiedzą, którą się z Tobą podzielę, przyda Ci się i będziesz w stanie wykorzystać ją w codziennym życiu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)