ROZUMIENIE UTOPII

Wskazuje, że to, co obecnie wydaje się jeszcze pozbawionym większego znaczenia marginesem, jutro może stać się dominantą życia zbiorowego. W ten sposób ujawnia ona na przykład niebezpieczeństwa związane z rozwojem techniki i wykorz3‚staniem jej na obszarach innych niż panowanie nad rzeczami.Tak rozumiana utopia negatywna towarzyszyła nierzadko utopiom pozytywnym; była ich podłożem i uzupełnieniem. […]Tak na przykład Rousseau kreśli z jednej strony pozytywną utopię sielskiego życia, z drugiej natomiast daje negatywną utopię w postaci obrazu miasta jako wielkiej pustyni zabijającej autentyczne uczucia ludzkie. Społeczność mądrych koni Houyhnhnmów z czwartej części Podróży Guliwera egzystowała obok społeczności odrażających Jahu- sów, których Swift świadomie upodobnił do ludzi. W Żelaznej stopie Jacka Londona kontrapozycją odległej Republiki Bohaterstwa była pełna koszmarów wizja najbliższej przyszłości. […]

Oto mój blog. Miejsce, w którym możesz zagłębić się w świat techniki i zostać na dłużej. Mam nadzieję, że wiedzą, którą się z Tobą podzielę, przyda Ci się i będziesz w stanie wykorzystać ją w codziennym życiu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)