ŚCISŁE OKREŚLENIE

W tym przypadku nie istnieje ścisłe, w pełni i dokład­nie określone znaczenie słowa „ornament”; jest to ra­czej luźna struktura tych wszystkich znaczeń, które to słowo wyraża.Jeśli teraz połączą słowo „ornament” ze słowem „blis­kość”, które też mi może narzucać wiele różnych wy­obrażeń (bliskość drugiego człowieka, bliskość szczęścia, niebezpieczeństwa czy bliskość słońca), to wyrażam tym to, co odczuwam i przez połączenie tych dwóch słów tworzę obraz, który inaczej musiałbym wyrażać za po­mocą wielu słów i omówień.

Oto mój blog. Miejsce, w którym możesz zagłębić się w świat techniki i zostać na dłużej. Mam nadzieję, że wiedzą, którą się z Tobą podzielę, przyda Ci się i będziesz w stanie wykorzystać ją w codziennym życiu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)