SKONSTRUOWANIE OTOCZENIA

Czy można skonstruować takie otoczenie, w którym mimo braku rzeczy ożywionych nie będących ludźmi, mi­mo przewagi rzeczy martwych, nieożywionych — wię­cej będzie dobrego piękna niż brzydoty? Innymi słowy, czy można skonstruować takie otoczenie, które będzie peł­niło funkcję podobną do tej, jaką pełniło wobec człowieka otoczenie przyrody? Otóż skonstruować to chyba można, czyni się nawet wysiłki w tym kierunku, lecz jest to nie­jako „zaklęty krąg”, regulowany, a raczej napędzany do­datnim sprzężeniem zwrotnym: im więcej ludzi, tym wię­cej rzeczy, im więcej rzeczy, tym łatwiej o otoczenie czło­wieka wypaczające.

Oto mój blog. Miejsce, w którym możesz zagłębić się w świat techniki i zostać na dłużej. Mam nadzieję, że wiedzą, którą się z Tobą podzielę, przyda Ci się i będziesz w stanie wykorzystać ją w codziennym życiu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)