SPÓJNY SYSTEM

Mniej lub bardziej spój­ny system, będący obrazem lub utworem muzycznym, sta­nowi bowiem zakodowanie — lub też używając innego wyrażenia „odzwierciedlenie” — istniejącego w twórcy pewnego mniej łub bardziej spójnego systemu, znaczeń (niekoniecznie w pełni świadomych), dotyczących określo­nego aspektu lub aspektów rzeczywistości. A zatem system ten możemy słusznie nazwać teorią w szerokim znacze­niu tego słowa, dotyczącą tego właśnie aspektu lub aspek­tów rzeczywistości.Ta teoria, jedynie częściowo świadoma artyście, nie w pełni jest sprecyzowana lub też w ogolę pozostaje niesprecyzowana w słowach. Niesprecyzowanie to Georges Braąue wyraził w sposób skrajny twierdząc, że „…w sztu­ce tylko jedno się liczy — to, czego nie można wytłu­maczyć”.

Oto mój blog. Miejsce, w którym możesz zagłębić się w świat techniki i zostać na dłużej. Mam nadzieję, że wiedzą, którą się z Tobą podzielę, przyda Ci się i będziesz w stanie wykorzystać ją w codziennym życiu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)