SPOSÓB ŚCIŚLE NAUKOWY

Nie przesadzajmy jednak ze stopniem racjonalności myślenia człowieka współczesnego. Gdyby bowiem potra­fiono to czynić w stopniu zadowalającym, socjologia do­strzegłaby do tej pory aktualną wartość społeczną tych dyrektyw oraz ich społeczną niezbędność. Dostrzeżono by również osłonkę, w jakiej zostały one przedstawione. Po­trafiono by zająć się nimi w sposób ściśle naukowy, uży­wając odpowiednich metod badawczych. Kwestia zaś ist­nienia czy też nieistnienia Boga nie należy (nie jest udo- wadnialna ani w jedną, ani w drugą stronę) do dziedziny współczesnej nauki empirycznej. Wydaje się jednak oczywiste, że zdanie sobie sprawy z kwestii zaznaczonych powyżej oraz realizacja pewnego typu dyrektyw w życiu prywatnym i w życiu społecznym wymaga elementarnego stopnia uczciwości.

Oto mój blog. Miejsce, w którym możesz zagłębić się w świat techniki i zostać na dłużej. Mam nadzieję, że wiedzą, którą się z Tobą podzielę, przyda Ci się i będziesz w stanie wykorzystać ją w codziennym życiu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)