STWORZONY PARADYGMAT

Jeśli jednak paradygmat stworzony przez niego został przyjęty tylko przez twórcę, a nie przy­jęty przez innych, nie nazwiemy tego twórczością w zna­czeniu socjologicznym. Następna różnica w tworzeniu systemów między nau- kowcem-teoretykiem a artystą to szerokość kodów*. Ar­tysta w kodzie szerszym może wyrazić w sposób zwięzły znacznie większe całości, niż uczynić to może pracownik nauki., nie może jednak precyzyjnie uwidocznić ich stru­ktury. W kodzie węższym natomiast można dokładniej wy­razić poszczególne elementy danej struktury i powiązania między nimi. Im wyższy, to znaczy im bardziej ścisły znaczeniowo jest kod, tym dokładniej można wyrazić określoną strukturę, tym mniejsze elementy można tym kodem wyrazić i tym bardziej jednoznacznie.

Oto mój blog. Miejsce, w którym możesz zagłębić się w świat techniki i zostać na dłużej. Mam nadzieję, że wiedzą, którą się z Tobą podzielę, przyda Ci się i będziesz w stanie wykorzystać ją w codziennym życiu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)