ŚWIADOME PRZYJĘCIE ZAŁOŻEŃ

Dobrze, jeśli założenia, o których mowa wyżej, przy­jęte są w sposób świadomy. Często są one tylko częścio­wo świadome, a w dodatku niesprecyzowane. Istnieją jednak, kłopot zaś polega na tym, że te założenia (a do­tyczą one konstrukcji psychicznej człowieka) ukierunko­wują spojrzenie badacza. Z natury swojej jako aksjomaty tworzą układ odniesienia nie poddawany krytyce, nie należą zatem do dziedziny nauki. Można więc słusznie stwierdzić, że badacz z dziedzin nauk społecznych i beha­wioralnych pracuje naukowo opierając się często na ukry­tych założeniach nie należących do nauki i przyjętych w sposób aksjomatyczny, aracjonalny.

Oto mój blog. Miejsce, w którym możesz zagłębić się w świat techniki i zostać na dłużej. Mam nadzieję, że wiedzą, którą się z Tobą podzielę, przyda Ci się i będziesz w stanie wykorzystać ją w codziennym życiu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)