TECHNIZACJA NAUKI

Czy jest to możliwe, skoro w sztuce właśnie odzwierciedla się lub, powiedzmy nieco w przenośni, jest tworzone i żyje piękno? A zatem — w takim rozumieniu piękna, o którym mówiłem w tym eseju — jest również Dobro. W nauce zaś zarówno jedno, jak i drugie jest marginalne, mimo iż deklaratyw­nie dąży ona do poznania’prawdy; zakres pojęcia zaś tej ostatniej bądź przecina się, bądź pokrywa z pojęciami piękna i dobra, zależnie od sposobu ich rozumienia. Nie jest wykluczone, że właśnie technizacja nauki, tak duży rozbrat jej ze sztuką, a więc również i z pięk­nem, stał się jedną z przyczyn jej zwyrodnienia, w każ­dym razie zwyrodnienia większej części nauki, albowiem trudno mi inaczej nazwać to, co się dzieje obecnie na świecie.

Oto mój blog. Miejsce, w którym możesz zagłębić się w świat techniki i zostać na dłużej. Mam nadzieję, że wiedzą, którą się z Tobą podzielę, przyda Ci się i będziesz w stanie wykorzystać ją w codziennym życiu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)