TWÓRCA I DZIEŁO – MORALNOŚĆ – PUBLICZNOŚĆ LITERACKA

Poszukiwanie prawd etycznych to podstawowy temat twórczo­ści Fiodora Dostojewskiego, głęboką refleksją filozoficzno-etyczną są przesycone dzieła Tomasza Manna i Lwa Tołstoja, wnikliwy obraz moralności XIX-wiecznego społeczeństwa francuskiego zawarli w swo­ich powieściach Honore Balzac i Gustaw Flaubert, Emil Zola zaś wskazywał zadania moralne dla człowieka nowych czasów. Jakich jeszcze światowej sławy pisarzy — i z jakich powodów — można zaliczyć do grona wielkich moralistów?W jakich społecznych sytuacjach ujawnia się funkcja pisarza jako autorytetu moralnego?Odbiór dzieła literackiego ma — w porównaniu z odbiorem innych dzieł sztuki – charakter najbardziej indywidualny, intymny: w wysokim stopniu uruchamia wyobraźnię, pobudza wrażliwość i ak­tywność intelektualną, estetyczną, etyczną. Czy siła tak wielorakiego oddziaływania dzieł literackich zależy tylko od ich jakości?

Oto mój blog. Miejsce, w którym możesz zagłębić się w świat techniki i zostać na dłużej. Mam nadzieję, że wiedzą, którą się z Tobą podzielę, przyda Ci się i będziesz w stanie wykorzystać ją w codziennym życiu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)