TWORZENIE OTOCZENIA CZŁOWIEKA

Innymi słowy, sztuka two­rzona przez ludzi powinna się uczyć — nie naśladować, lecz uczyć się — od piękna i harmonii tworzonych nie przez ludzi. Tak zresztą niemal zawsze jest w sztuce, każdej wielkiej sztuce, chociaż jest to wymaganie bardzo trudne. Lecz gdy sytuacja jest trudna — nie ma z niej wyjść łatwych. Ten sposób tworzenia otoczenia człowieka jest oczywi­ście możliwy pod warunkiem, o którym mówiłem po­przednio, a mianowicie zahamowania wynaturzonej eks­pansji i zwrócenia się ku temu pięknu, które właśnie na­zywam dobrym pięknem, może mówiąc nieco inaczej — pięknfem moralnym; czyli ku pięknu istniejącemu w lu­dziach, ukrytemu w nich, które na swoim najwyższym po­ziomie utożsamiane bywa z Dobrem.

Oto mój blog. Miejsce, w którym możesz zagłębić się w świat techniki i zostać na dłużej. Mam nadzieję, że wiedzą, którą się z Tobą podzielę, przyda Ci się i będziesz w stanie wykorzystać ją w codziennym życiu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)