UCIEKAJĄC OD RZECZYWISTOŚCI

Dzieje się tak, ponieważ współcześnie każdy układ znaków, zwany teorią czy poglądem, może być pod­ważony przez treściowo niezgodny lub sprzeczny z nim inny układ znaków. I to jest sytuacja codzienna każdego współczesnego człowieka, między innymi także z powodu rozwoju środków masowego oddziaływania emocjonalno- informacyjnego.Człowiek, uciekając od rzeczywistości znakowej do pozaznakowej (ludzie uciekają bądź do przyrody, bądź do bliskich, intymnych związków emocjonalnych z inny- mi ludźmi — to tłumaczy także tak dużą liczbę wczesnych małżeństw), szuka jak gdyby „wspólnego mianownika”, punktu oparcia, z którego będzie mógł niejako z ze­wnątrz spojrzeć na całość rzeczywistości.

Oto mój blog. Miejsce, w którym możesz zagłębić się w świat techniki i zostać na dłużej. Mam nadzieję, że wiedzą, którą się z Tobą podzielę, przyda Ci się i będziesz w stanie wykorzystać ją w codziennym życiu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)