UPRAWIANIE MALARSTWA

Tym, czemu oprócz uprawia­nia malarstwa poświęcił równie tyle, jeśli nie więcej za­pału i zaangażowania, było nauczanie sztuk plastycznych i ten fragment jego działalności, obok twórczości pla­stycznej, również zasługuje na to, aby ocalić go od zapo­mnienia.Do dziś zachowała się tylko niewielka część prac Fe­liksa Słupskiego (przechowywanych w większości przez córkę malarza w jego ostatniej przedwojennej pracowni w Warszawie); większość uległa zniszczeniu, razem z cennym księgozbiorem i notatkami — spalona i zrabowana podczas i po Powstaniu Warszawskim. Olbrzymie luki w odtwarzaniu jego oeuvre w niewielkiej mierze uzupełnia­ją fotografie zaginionych prac bądź reprodukcje zamiesz­czane we współczesnej mu prasie.

Oto mój blog. Miejsce, w którym możesz zagłębić się w świat techniki i zostać na dłużej. Mam nadzieję, że wiedzą, którą się z Tobą podzielę, przyda Ci się i będziesz w stanie wykorzystać ją w codziennym życiu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)