UTOPIE NEGATYWNE

Utopie negatywne wydają mi się utopiami w pełnym tego słowa znaczeniu, choć utopiami bardzo szczególnego rodzaju. Jeśli pominąć ich możliwe zastosowanie jako instrumentów propagan­dy zachowawczej lub reformistycznej, to przyjdzie je uznać za świadome lub nieświadome manifestacje potrzeby lepszego świa­ta, odczuwanej nawet przez ludzi, którzy sami odkryć go nie umieją. Negatywna utopia może być jak każda inna utopia wołaniem o    zmianę stosunków panujących, jest bowiem ich diagnozą. Jak wszelka utopia burzy ona zadowolenie z tego, co jest, pali mosty między rzeczywistością i powinnością. W tym sensie dokonuje tej samej pracy, co dawni optymistyczni projektodawcy społecznoś­ci idealnych. Pokazuje świat, w którym istnieją zawsze jakieś albo-albo, zasadnicze konflikty i wybory. Jest dodatkowym do­wodem nieśmiertelności utopizmu, który stara się ośmieszyć i skompromitować.

Oto mój blog. Miejsce, w którym możesz zagłębić się w świat techniki i zostać na dłużej. Mam nadzieję, że wiedzą, którą się z Tobą podzielę, przyda Ci się i będziesz w stanie wykorzystać ją w codziennym życiu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)