UWYPUKLONE ASPEKTY

Interesujące, że te właśnie aspekty uwypuklone są jako podstawowe dyrektywy we wszystkich niemal wielkich religiach. Dyskredytując świadomie lub nieświadomie religię w imię nauki, postąpiono — paradoksalnie — w sposób par excellence nienaukowy, irracjonalny. Jeżeli bowiem twierdzi się, że Boga nie ma (tzn. wierzy się w jego nieistnienie lub je zakłada), należałoby tym samym przyznać, na co wskazuje wiele znanych powszechnie przesłanek, iż autorzy Ewangelii byli wielkimi myślicie­lami o genialnej intuicji. Psychologowie i socjologowie współcześni powinni zanalizować ich dzieło z równą aten­cją, jak analizuje się inne dzieła świetnych myślicieli. Nie zostało to uczynione prawdopodobnie wskutek scjenty- stycznej pogardy dla wszelkiej filozofii.

Oto mój blog. Miejsce, w którym możesz zagłębić się w świat techniki i zostać na dłużej. Mam nadzieję, że wiedzą, którą się z Tobą podzielę, przyda Ci się i będziesz w stanie wykorzystać ją w codziennym życiu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)