UWZGLĘDNIONY W OBRAZIE ROZDŹWIĘK

„W obrazie tym uzewnętrznił artysta rozdźwięk. który wytwarza się przy obserwacji życia współczesnej ludzkości i wnikaniu w treść Nauki Chrystusowej. Minęło 19 stu­leci od chwili wygłoszenia słów: «Kochaj bliźniego swego, jak siebie samego» i słowa te pozostały dotychczas pustym frazesem (…). Siedzi tedy Chrystus na kamieniu przydroż­nym, na tle wydłużonej, omglonej nocą perspektywy Pa­ryża, i zwiesiwszy smutnie głowę, duma. Z całej postaci Zbawiciela wieje boleść głęboka, z ust zdają się ulatywać słowa: «Nie dlatego umierałem na krzyżu»” Zbliżoną do niego kompozycję prezentuje namalowana zamaszystymi ruchami pędzla „Wieczorna Cisza”, w której zamiast Chrystusa występuje anioł z gwiazdą u czoła, siedzący przy drodze z głową opartą na dłoni, z lewą rę­ką zwieszoną w smutnym geście — tym razem horyzont ,jest pusty.

Oto mój blog. Miejsce, w którym możesz zagłębić się w świat techniki i zostać na dłużej. Mam nadzieję, że wiedzą, którą się z Tobą podzielę, przyda Ci się i będziesz w stanie wykorzystać ją w codziennym życiu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)