W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH

W dziedzinie nauk społecznych i behawioralnych naj­większe znaczenie mają, jako nieodzowne w bardzo wie­lu przypadkach elementy myślenia naukowego, informacje pochodzące z tzw. obserwacji potocznej oraz introspekcji (często powierzchownej), mało uchwytne elementy, które jednak są dla badacza znaczącymi informacjami. Nie może on od nich abstrahować, nawet gdyby świadomie się o to starał. Nie są to jednak informacje zdobyte w sposób naukowy.A przecież między innymi na tych właśnie informacjach w znacznej mierze musi się opierać, konstruując teorie hipotezy robocze, interpretując rezultaty badań, pla­nując badania i wybierając określony przedział badaw­czy, a nawet — być może przede wszystkim — dostrze­gając i formułując problemy.

Oto mój blog. Miejsce, w którym możesz zagłębić się w świat techniki i zostać na dłużej. Mam nadzieję, że wiedzą, którą się z Tobą podzielę, przyda Ci się i będziesz w stanie wykorzystać ją w codziennym życiu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)