W KAŻDEJ NERWICY I CHOROBIE

Wiadomo przecież, że w każ­dej nerwicy i każdej chorobie psychicznej występuje to, co w psychiatrii nazywa się ksobnością. I dlatego wtedy,’ gdy potrafią tworzyć siebie i usuwać siebie jednocześnie z pierwszego planu, nie może mi zagrozić żadne poważne zaburzenie psychiczne. I wtedy właśnie tworzę piękno, ściślej: odkrywam piękno, które jest we mnie i w innych. Żadne dzieła nie przyczyniają się same do rozwoju czło­wieka. Mogą one istnieć, a człowiek może ich nie znać. nie słyszeć, nie widzieć. Może nawet je widzieć i sły­szeć, ale nie rozumieć: osiągnięcia naukowego, czyjegoś poglądu filozoficznego, jakiejś teorii matematycznej, wzo­ru. Trzeba też oddzielić wytwory człowieka, w których chodzi o zrozumienie, pracę intelektu, od tych, w których chodzi o przeżycie.

Oto mój blog. Miejsce, w którym możesz zagłębić się w świat techniki i zostać na dłużej. Mam nadzieję, że wiedzą, którą się z Tobą podzielę, przyda Ci się i będziesz w stanie wykorzystać ją w codziennym życiu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)